< class="Allbox"> < class="topTiao"> < class="heard"> < class="topbtn"> < class="soso"> < class="logo">< src="/html/template/images/heard_14.png" width="371" height="42" /> < class="sobtn"> < class="textLine">电玩城娱乐网址中文版繁体版ENGLISH < class="Inputbox"> < class="menubox"> < class="menuhared"> < class="navbg"> < class="navbox"> < class="nav"> < class="menufoot"> < class="Nei_banner">< src="/html/template/images/hr_Nbanner.png" width="1003" height="221" /> < class="Nei_Main"> < class="lefe_Menu tal"> < class="Left_btn"> < class="btn_Name">快速通道 Fast Track < src="/html/template/images/about_26.jpg" width="218" height="76" /> < src="/html/template/images/about_30.jpg" /> < class="conent"> < class="ConName"> < class="Namebox" id="guid"> < class="ConMain"> < class="App_contact"> 应聘方式:

 简历填写(应聘人员资料表下载)
1、 注明您要应聘的职位;
2、 详细说明您的工作经历,尤其是与应聘职位相关的工作经历。 
 应聘方式 
1、E-mail: hr@baihong.com 
2、电话:0595-85259989
3、网 址: www.baihong.com
4、通信地址:晋江市龙湖镇枫林村百宏人力资源部 邮编:362241
 
 乘车路线
金井线:乘车至百宏
 
  面 试
1、我司自收到邮件、信件之日起两周内,如果合适, 我司将通知您来司面试,在此期间未收到通知的应聘者,此次暂不考虑或暂为储备人选,公司不再逐一书面或电话答复。应聘资料恕不退回,我司负责保密,并将其存入公司储备人才库。
2、接到通知前来面试者,请携带证件原件。 
  注意事项
1、请勿用附件形式投递简历
2、请勿私自登门来访
3、面试时请带上个人简历及身份证、最高学历证明、相关资格证书原件以及个人生活彩照一张 

< class="App_liucheng"> 应聘流程: <> < src="/html/template/images/ypzn_10.jpg" /> < class="foot"> < class="foot_txt"> 电玩城娱乐网址 | 公司简介 | 招聘信息 | 集团新闻 | 投资者关系
跑步 版权所有 Copyright 2014 All Right Reserved
浏览本网站及使用有关资料须受本公司声明 鲁ICP备16030178号-5
< class="foot_logo"> < src="/html/template/images/index_foot_03.jpg"/> < class="weixin"> < class="weixinImg"> < src="/html/template/images/weixin.png" width="277" height="384" />